1929

Localul a fost abandonat până în 1933 (Marea criză economică)

1930

Absolvenți celebri:

1933

Este înființată societatea religioasă a elevilor greco-catolici „Sf. Maria”

1934

Prefectul de Alba cere într-un raport adresat primului-ministru sprijin pentru reluarea și terminarea lucrărilor la localul liceului

Absolvenți celebri:

Iulie 16

1935

Continuă lucrările la clădirea liceului

1936

S-a făcut recepția provizorie a lucrărilor la noul local

1938

În localul liceului a funcționat Rezidența Regală a Ținutului Mureș.
S-au finalizat lucrările de construcții, amenajări și dotări și s-a împrejmuit terenul cu un zid de cărămidă