1940

După abdicarea regelui Carol al II-lea și desființarea ținutului Mureș prefectura județului Alba a preluat localul și a decis predarea acestuia către Liceul ,,Mihai Viteazul”

Prima zi de cursuri în noul local, Liceul Mihai Viteazul ocupa doar 1/3 din spațiu alături de Liceul Comercial, Divizia 20 Infanterie și Inspectoratul Școlar Regional Alba Iulia

Noiembrie 7

1941

A fost publicat Jurnalul Consiliului de Miniștri Nr.87 prin care localul liceului a fost restituit proprietarului de drept

Februarie 15

1942-1943

4 profesori sunt mobilizați pe front

1944-1945

Liceul „Mihai Viteazul” și-a părăsit localul, acesta fiind transformat în spital militar sovietic, cursurile vor avea loc în vechiul local de pe strada Călărași

1945

Măsuri de reorganizare a procesului de învățământ astfel va fi creat și un gimnaziu unic de 3 ani

Liceul revine în imobilul său

1946

Apărea revista lunară de știință și literatură ”Gând Tineresc”. Director responsabil era profesoara Grațiella Ciuleanu, directoarea Liceului de fete, iar redactor era profesorul Aristide Păsărescu de la Liceul „Mihai Viteazul”. Revista a fost înscrisă în registrul publicațiilor periodice a Tribunalului Alba sub nr.2/1946 și urma să aibă o apariție lunară. În editorial, Grațiella Ciuleanu afirma că în paginile revistei ”se va cristaliza pentru unii un vis vaporos al tinereții, pentru alții un ideal de viață și pentru alții meditații și explorări în domeniul științei, contribuind astfel la promovarea culturii tineretului”. Revista avea inițial 16 pagini, după tipărirea în 1947 a numerelor 7-8 își va întrerupe timp de 5 luni apariția

Noiembrie

1947

Revista ..Gând tineresc” reapare sub redacția profesoarei Lidia Sadoveanu, fiind tipărită până în februarie 1948

Decembrie

1948

Reforma învățământului. Absolvenții anului 3 ai gimnaziului unic și cei ai clasei a patra de liceu au dat examen de admitere, cei reușiți fiind cuprinși prin fuzionare în clasa a opta, ciclul liceal era stabilit la clasele 8-11