1949

A fost înființată Liga Anticomunistă din această organizație făceau parte elevi al Liceului ,, Mihai Viteazul” și ai Liceului Comercial din Alba Iulia. Elevii liceului membri ai Ligii Anticomuniste au fost: Ioan Drăgan, Gheorghe Drăghici, Simion Drăgoi, Lucian Dragomir, Iosif Lupșan, Eugen Muntean, Remus Muntean, Ioan Oprean, Pompiliu Peculea, Marin Radu, Gherasim Țic

Noiembrie 7

1950

Profesorii liceului alături de celelalte cadre didactice din oraș lucrau la lichidarea analfabetismului
Desființarea organizației Liga Anticomunistă

1952

Absolvenți celebri:

1953-1954

Arestarea membrilor Ligii Anticomuniste
Cursurile liceului s-au redus la zece clase
S-a schimbat denumirea liceului în Școala Medie de Băieți de 10 ani

1954-1955

Începe organizarea cursurilor serale

1956-1957

Are loc o nouă schimbare a denumirii liceului în Școala Medie Mixtă nr.1, Alba Iulia, în timp ce fostul liceu de fete va deveni Școala Medie Mixtă nr. 2 Alba Iulia