1970

A fost construit internatul cu parter şi etaj

1975-1976

Învățământul liceal este reorganizat pe 2 trepte

1977-1978

Liceul ,,Horea, Cloșca și Crișan” devine de matematică fizică cu secțiile matematică-fizică, chimie-biologie, chimie industrială, filologie-istorie, electrotehnică, mecanică, industrie ușoară

1978-1979

”Gând Tineresc", revista Liceului ”Horea, Cloșca și Crișan" anul XXXIII de la fondare își încetează apariția